Thực thi cải tiến

THỰC THI CẢI TIẾN

emis
Cải tiến

Tăng năng suất

Cải tiến quy trình sản xuất giúp tăng năng suất, giảm lãng phí thời gian. Giảm thao tác trùng lặp

Cải tiến

Giảm nhân công

Thiết lập băng tải, giảm nhân công vận chuyển, giảm thời gian di chuyển, tăng năng suất
Emis
Emis
Cải tiến

Giảm lãng phí

giảm thao tác, giảm thời gian Gi chuyển qua lại

Cải tiến

Giảm năng lượng

Cải tiến giảm năng lượng, giảm chi phí trong quá trình sản xuất. Giảm lượng tiêu thụ điện. Tiết kiệm nước

Emis
Emis
Cải tiến

Layout nhà máy

Tư vấn sắp xếp thiết lập layout phù hợp với từng phân đoạn, từng khu vực sản xuất.

Hợp tác cùng phát triển

Đảm bảo bí mật kinh doanh của khách hàng – Chia sẻ trách nhiệm
Scroll to Top